Stiftelsen

Stiftelsen för barn och ungdomar Stiftelsen har registrerats av Länsstyrelsen i Västernorrlands län som "Övrig stiftelse" med organisationsnummer 889601-5560. Startkapitalet till stiftelsen har donerats av Peter Forsberg. Övriga svenska NHL-proffs bidrar på olika sätt att tillföra stiftelsen kapital.

Styrelsen

Anders Westman, Ordförande

anders@westmanab.com

Owe Ljungdahl

owe.ljungdahl@lvn.se

Gudrun Forsberg

Annika Carlson, Ekonomi

annikacarlsson60@gmail.com

Sarita Nath, Marknadsansvar

sarita_nath@yahoo.com